Usługi BHP, OŚ, P.POŻ.
Vinaora Nivo Slider 3.x

W tej dziedzinie oferujemy wsparcie w procesie budowlanym obszarów BHP, OŚ, P.POŻ.

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD TWOJĄ FIRMĄ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA OBEJMUJE:

 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony środowiska w ramach obowiązujących aktów prawnych,
 • rejestracja oraz prowadzenie ewidencji odpadowej w BDO,
 • monitoring i interpretacje zmieniających się przepisów w ramach regularnych newsletterów,
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu zarządzania środowiskowego (logistyka odzysku, ekologistyka, zielone biuro, itp.)
 • audyty środowiskowe weryfikujące postępowanie zgodnie z przepisami,
 • sporządzanie sprawozdań i dokumentacji, w szczególności:
  • raportowania do KOBiZE,
  • rocznych sprawozdań do urzędu marszałkowskiego dotyczących wytwarzanych odpadów i wprowadzanych opakowań poprzez BDO,
  • ewidencji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i naliczanie stosownych opłat wraz z przygotowaniem sprawozdań do urzędu marszałkowskiego,
   sprawozdania OPAK.
 • uzyskanie decyzji administracyjnych dot. wycinki drzew,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych np.dot. zezwolenie na zbieranie

KOMPLEKSOWA OPIEKA W ZAKRESIE PPOŻ.

 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego pracowników w miejscu pracy,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu ppoż,
 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenie pracowników w zakresie przepisów ppoż, (zgodnie z Kp)
 • kompleksowe przeprowadzenie sprawdzenia warunków ewakuacji

 

DODATKOWE ZALETY WSPÓŁPRACY Z NAMI:

 • usługi w zakresie:
  • klasyfikacji odpadów i opakowań
  • ewidencji odpadów i opakowań
 • interpretacja pism z urzędów
 • udzielanie oficjalnych pisemnych/ustnych porad, konsultacji i interpretacji prawnych (możliwość regularnego kontaktu ze specjalistami ds. ochrony środowiska)
 • informowanie o zmianach w przepisach prawnych z ochrony środowiska, w ramach regularnych biuletynów.
 • przygotowywanie indywidualnych próśb o interpretację przepisów z ochrony środowiska do MŚ/WIOŚ/UM
 • negocjowanie warunków współpracy w imieniu zleceniodawcy z firmami gospodarki odpadami, w tym organizacjami odzysku
 • prowadzenie bieżąco aktualizowanego szczegółowego rejestru aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie zakładu
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych
 • spełnienie wymagań BHP pracodawcy w zakresie ppoż.
 • nadzór nad zapisami i wymogami decyzji administracyjnych – informowanie o zbliżaniu się przekroczeń w wytworzonych odpadach

 

CENNIK:

Cennik usług jest ustalany w każdym przypadku indywidualnie dla każdego Klienta

Przykładowe ceny

 • podpisanie umowy dot. kompleksowej opieki nad firmą od 500 zł netto/rok (ilość wytworzonych odpadów do 10 KPO rocznie) w zakresie usług ochrony środowiska,
 • przeprowadzenie audytu środowiskowego od 500 zł netto
 • decyzje administracyjne od 1000 zł netto
 • sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu od 1000 zł netto
 • przeprowadzenie sprawdzenia warunków ewakuacji od 1000 zł netto